Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.

Výchova

Ellen G. Whiteová
.
#30067
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky, 1998
A5; 267 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 3