Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Pohľady do Božieho sveta prírody 1

Spoznajte Stvoriteľa skrze jeho dielo
James A.Tucker
.
#30109
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Vydavateľstvo: Sion plus n. o., Košice, 2004
19x12; 96 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2