Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Dr. Martin Luther

Dr. Ľ. Ž. Szeberényi
.
#30622
Kategória: Storočné knihy
Vydavateľstvo: Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš, 1917
A5; 45 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1