Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.

Oživte svoje manželstvo

Jim Hohnberger
.
#30841
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Vydavateľstvo: Sion plus n. o., Košice, 2012
9,5x14,5 cm; 61 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 4