Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Chváľte svojho Stvoriteľa

Slovenské texty piesní nového spevníku
.
#30923
Kategória: Hudba
Vydavateľstvo: Samizdat
20x10,5 cm; 247 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1