Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.

Seba/dôvera

Ako sa stať sám sebou
Alan Loy McGinnis
.
#30937
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Vydavateľstvo: Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1996
A5; 139 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1