Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Koinonia 1/2010

Časopis Teologického semináře CASD
.
#31031
Kategória: Časopisy
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Praha, 2010
16,5x24; 182 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 2