Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Ľudia, sny, veľké činy

Kolektív autorov
.
#31072
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky , 2014
13x21; 239 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2