Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Písně sionské

.
#31073
Kategória: Hudba
Vydavateľstvo: Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha, 1968
12,5x 19,5; 553 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 2