Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Kronika košického zboru

Dokument pripravený pri príležitosti 90.výročia založenia košického zboru
.
#33022
Kategória: Kazety
Vydavateľstvo: CASD, Košice, 2002
63 min.
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1