Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Útočiště

Životní příběh Corrie Ten Boom
.
#33084
Kategória: Kazety
Vydavateľstvo: ROSA, Praha, 1996
120 min.
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1