Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Aká bude prichádzajúca ríša

Biblický pohľad na vývoj svetových dejín
.
#33091
Kategória: Kazety
Vydavateľstvo: Sion plus n. o., Košice

Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1