Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Viera je z počutia

Biblia - Nová zmluva
.
#33103
Kategória: Kazety
Vydavateľstvo: Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2000
12x kazeta
Stav v knižnici: 1