Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Chváľte Boha. Spevník

.
#33143
Kategória: Hudba
Vydavateľstvo: Cirkev adventistov s.d., Banská Bystrica, 1951
10x14,5; 322 strán
Jazyk: čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1