Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Čas tancovať

Karen Kingsburyová
.
#33161
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky, 2017
A5; 330 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1