Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Spievajme radostne

.
#33182
Kategória: Hudba
Vydavateľstvo: Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1987
10x14; 32 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1