Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.

Biblické úlohy 1970

Kristove rozhodujúce chvíle.Spásna milosť.Božie prikázania a zasľúbenia. Kľúče nebeského kráľovstva.
.
#33390
Kategória: Štúdium Biblie
Vydavateľstvo: Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 1969
A6; 287 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1