Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Biblické úlohy 1972

Kresťan v spoločnosti. Z Listu Efezským. Cirkev a jej svetové poslanie. Kresťanský domov.
.
#33391
Kategória: Štúdium Biblie
Vydavateľstvo: Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 1971
A6; 418 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1