Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Biblické úlohy 1988

List Efezským. K plnej dôvere v Krista. Nebo prišlo na zem. Bezvýhradná odovzdanosť do Božej vôle.
Zodpovedný Michal Hroboň
.
#33392
Kategória: Štúdium Biblie
Vydavateľstvo: Cirkev adventistov s. d., Bratislava
A6; 284 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1