Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Znamenia dnešnej doby

6 / 2013
.
#33497
Kategória: Časopisy
Vydavateľstvo: Sion plus n.o., Košice, 2013
A4, 11 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 4