Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Znamenia dnešnej doby

9 / 2015
.
#33500
Kategória: Časopisy
Vydavateľstvo: Sion plus n. o., Košice, 2015
A4, 11 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 3