Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Kľúč k srdcu 1 - detský

Zozbieral a zostavil: ThMgr. Stanislav Bielik
.
#33506
Kategória: Hudba
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Martin, 1997
12x17,5cm; 59 piesní
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1