Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Žhavé uhlíky hřejí dodnes

Na křídlech víry
.
#33527
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydavateľstvo: Advent - Orion, Praha, 2016
17x11,5cm; 61 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1