Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Asi budem lietať

Hana Pinknerová
.
#33546
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydavateľstvo: Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2011
20x11,5cm; 116 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1