Knižnicu z bezpečnostných a hygienických dôvodov ponechávame naďalej uzavretú. Zmenu tohto stavu vám oznámime. Informácie na tel. čísle: 0918 09 33 01.

Otčenáš

Výklad modlitby Páně
E. G. Whiteová
.
#33628
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Vydavateľstvo: Tiskárna Jedlička, Orličky, 2014
18x11cm; 23 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 2