Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Abychom nezapomněli...

František a Libuše Matulovi
.
#33650
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydavateľstvo: JUPOS, Ostrava, 2013
A5, 85 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1