Túžba zeme

Štúdia prorockej knihy Daniel
Jacgues Doukhan
#33658
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Martin, 1996
14,2x20,5 cm; 250 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2