Biblia

Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy
#33663
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
19x13 cm; 880+299 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1