Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Prvé anjelské posolstvo

Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
.
#33673
Kategória: Štúdium Biblie
Vydavateľstvo: Samizdat
A5, 50 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2