Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Znamení doby

Ročník 1974
.
#33675
Kategória: Časopisy
Vydavateľstvo: Ústřední rada Církve adventistů sedmého dne, Praha, 1974
A4
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1