Knižnica je uzatvorená. O ďalšom postupe vás budeme informovať.
Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky a Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

NÁDEJ

pre zajtrajšok
Mark A. Finley
nové
.
#33780
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky, 2020
18,5x11,5cm; 111 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1