Knižnica je uzatvorená. O ďalšom postupe vás budeme informovať.
Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky a Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

BIBLIA

Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy
nové
.
#33787
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
A5; 299 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1