Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.

UMENIE bez zábran KOMUNIKOVAŤ

Kniha o tom, ako si porozumieť
Nancy van Peltová
nové
.
#33796
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky, 1999
24x16,5cm; 189 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1