Knižnica sa presťahovala na adresu Šarišská 3, Košice. Budova je aktuálne vo výstavbe.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky.

SLOVO NA CESTU

Moderní překlad Nového zákona pro třetí tisíciletí
nové
.
#33815
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: LUXPRESS, Praha, 2000
20x11,5cm; 432 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1