Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Príprava biblických úvah

J. A. Gratz
nové
.
#33820
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Vydavateľstvo: Cirkev adventistov s.d., Bratislava
A5; 52 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1