Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Božia správa pre teba

Ilustrované biblické príbehy pre mládež
Scott Hayes a Lynn R. Camp
nové
.
#33846
Kategória: Knihy pre deti
Vydavateľstvo: Eastern European Mission, 2021
30,5x21,5cm; 255 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1