Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

List Židům

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i navěky. Bible pro dnešek
Petr Krynský, Oldřich Svoboda
nové
.
#33859
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Praha, 2021
24,5x17cm; 166 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1