Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Nezahrávaj sa so mnou

Ako budovať oddaný a plnohodnotný vzťah
Dr. Gábor Mihalec
nové
.
#33866
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky, 2020
21,5x14cm; 219 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1