Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Manželské kontrasty

Pre oddelenie Adventistickej služby rodinám CASD
Kolektív autorov
nové
.
#33872
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Praha, 2023
A5; 23 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1