Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Biblia

pre deti a pathfinderov
Slovenský ekumenický preklad
nové
.
#33875
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky a Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012
15,5x11cm; 1304 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1