Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

VESMÍR

Úchvatnosť, veľkoleposť a krása Božieho stvorenia
Aký úžasný je náš Boh
nové
.
#33876
Kategória: Knihy pre deti
Vydavateľstvo: Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
26,5x26,5cm; 157 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1