Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Riziko lásky

Čo nás čaká
Clifford Goldstein
nové
.
#33877
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x11,5cm; 129 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2