Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Žalmy

Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
nové
.
#33880
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
A4; 354 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2