Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

ZA OBZOROM - 2022

Magazín pre všetkých, ktorí chcú vidieť ďalej
nové
.
#33885
Kategória: Časopisy
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Praha, 2022
23,7x17cm; 64 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 1