Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Zázračná píseň

Norma R. Youngbergová
nové
.
#33889
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Vydavateľstvo: JUPOS, Ostrava, 2023
A5; 131 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1