Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

DEJINY VYKÚPENIA

Ellen G. Whiteová
nové
.
#33891
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Vydavateľstvo: SION PLUS, Košice, 2023
21x15 cm; 259 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 3