Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

JEŽÍŠ Z NAZARETA

Jeho život, poselství a utrpení
William G. Johnsson
nové
.
#33897
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Praha, 2020
21x15cm; 462 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1