Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Rady správcům

Ellen G. Whiteová
nové
.
#33898
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Vydavateľstvo: 2023
20x11cm; 214 strán
Jazyk: čeština
Stav v knižnici: 1