Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

Advent 5/2023

Časopis Církve adventistů sedmého dne
nové
.
#33901
Kategória: Časopisy
Vydavateľstvo: Advent-Orion, Praha, 2023
24x17cm; 43 strán
Jazyk: čeština, slovenčina
Stav v knižnici: 1