Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.

NOVÁ ZMLUVA + ŽALMY + PRÍSLOVIA

Slovenský ekumenický preklad
nové
.
#33907
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vydavateľstvo: Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2018
11,1x7,5cm; 733 strán
Jazyk: slovenčina
Stav v knižnici: 2